تیوال نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای
T1 : 11:00:06
  شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ تا شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
  ۱۹:۰۰
 بها: ۳۰,۰۰۰ تومان

: میکائیل شهرستانی
: (خوانشگران): مهین نثری، کامران تفتی، هستی مسلم زاده، میکاییل شهرستانی

: مهدی ارجمند
شهر:
تهران

مکان

پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری، میدان قبا
تلفن:  ۲۲۸۸۸۶۸۱-۲۲۸۸۸۶۸۲