تیوال نمایش هملت مسخ
S1 : 19:12:26
  ۲۳ تا ۳۱ شهریور ۱۳۹۶
  ۱۹:۳۰
  ۴۵ دقیقه
 بها: ۲۰,۰۰۰ تومان

: حسین دریس
: نگار حشمت، محمد دهملایی

: نسرین شجاعی
: پرستو مقنی ممقانی
: مهدی اسلامی
: علی غفاری
: مهدی کاوه
: نسرین شجاعی
: حسین دریس
: مصطفی اسفندیاری
: نگار حشمت
: مهدی اسلامی
شهر:
تهران

مکان

تهران، خیابان مفتح، جنب ورزشگاه شیرودی خیابان ورزنده، ساختمان شماره دو دانشکده سینما و تئاتر

گزارش تصویری تیوال از نمایش هملت مسخ / عکاس:‌ رضا جاویدی

... دیدن همه عکس ها »