تیوال استند آپ کمدی با من ازدواج کن!
T1 : 20:42:48
  پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت
  ۲۰:۳۰
 بها: ۳۵,۰۰۰ تومان

: مهران گرماسی
: (اجرا) مهران گرماسی

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن:  ۸۴۱۷۲۰۶۸