تیوال اجراخوانی دیوید آیوز می‌گوید David Ives Talks
S1 : 05:07:38
ادبیات برای همه. ادبیات با زبان ساده. حال و هوای متن در زبان نویسنده
  ۱۸ و ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
  ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: دیوید آیوز
: شیوا اردوئی
: مانوش مجد زاده، محمد سعیدی، شایان دیلمقانی، یاسمن حسینی، مروارید کاووسی

: مانوش مجد زاده
: عارف بیات
: رضا کیانی
: مصطفی حیدری
: گروه جارچی

این اجرا به زبان انگلیسی خواهد بود.

اجراخوانی دو تک پرده از آثاردیوید آیوز و آشنائی با سبک و ادبیات نویسنده

مکان

خیابان کریمخان زند٬ خیابان شهید عضدی(آبان جنوبی)، کوچه کیوان، پلاک ۸، زنگ یک، سالن مکتب تهران
تلفن:  ۸۸۹۳۵۵۸۳-۵

ویدیوهای وابسته