کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | یادداشت کوتاه پرویز جاهد درباره نمایش «پنجاه، پنجاه»
S3 : 09:47:47 | com/org
نمایش پنجاه پنجاه |  یادداشت کوتاه پرویز جاهد درباره نمایش «پنجاه، پنجاه» | عکس

نمایش «پنجاه، پنجاه» به کارگردانی مرتضی اسماعیل کاشی با الهام از نمایش خودی و غیر خودی نوشته برتولت برشت، متنی سنگین با اجرایی اپیک‌ و روایتی اکسپرسیونیستی از یک فاجعه هولناک بشری. نمایشی تصویری با کروئوگرافی ماهرانه و ریتم درست که کابوس جنگ و شکنجه و خشونت و اتاق گازها و واگن‌های قربانیان آشویتس و داخائو را همانند شب و مه آلن رنه برای ما مجسم می‌کند. کاش حجم موسیقی کمتر بود.

نمایش را می‌توانید هر شب در سالن هیلاج تماشا کنید.

درباره نمایش پنجاه پنجاه
۱۷ مهر ۱۳۹۸