کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | یادداشت هاله مشتاقی نیا بر نمایش «پنجاه پنجاه»
S3 : 10:59:09 | com/org
نمایش پنجاه پنجاه | یادداشت هاله مشتاقی نیا بر نمایش «پنجاه پنجاه» | عکس

جناب برتولت برشت! ما از جهانِ شما شروع کردیم... بیش از یک سال است... از مصاحبه ها، یادداشت ها، شعرها، نمایش نامه ها، داستان ها و... ما تلاش کردیم به متنی برسیم که متعلق به جهانِ خودمان باشد... دشوار بود، بسیار!
امشب پنجاه پنجاه به صحنه می رود، و در اولین تجربه ی کارگاهی خودم، که در تصاویر ناب و جنونی بی وقفه در خلق و خلق و خلق... کار و کار و کار... مرتضی اسماعیل کاشی شریک شده بودم، خوش حالم، بسیار!
جناب برتولت برشت!  نوشته بودید: ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم،/ خود نتوانستیم مهربان باشیم! /اما وقتی شما به روزی رسیدید/ که انسان یاور انسان بود/ درباره ی ما به رافت داوری کنید!
و ما در تهرانِ امروز، به سالِ هزار و سیصدو نود و هشت، هم چنان دور خودمان می چرخیم و می چرخیم و می چرخیم...

درباره نمایش پنجاه پنجاه
۳۱ شهریور ۱۳۹۸