آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار | فراخوان نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر تا ۲ آذرماه تمدید شد
S3 : 00:35:17 | com/org
فراخوان نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر تا ۲ آذرماه تمدید شد | عکس

به گزارش روابط عمومی جشنواره تئاتر ثمر، با توجه به درخواست بسیاری از سوی علاقه مندان و گروه هایی که نواقصی در مدارک ثبت نام خود دارند و هنوز موفق به اخذ مجوز از نویسنده اثر نشده اند، مهلت ثبت نام در بخش های تئاتر صحنه و تئاتر محیطی نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر تا مورخه ۲ آذرماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

علاقه مندان می توانند بعد از مطالعه فراخوان، به وبسایت جشنواره مراجعه و نسبت به ثبت نام یا تکمیل مدارک خود و ارسال ۳ نسخه متن نمایشنامه به نشانی دبیرخانه اقدام نمایند.

گفتنیست این تاریخ "به هیچ وجه" تمدید نمی گردد.
بدهیست گروه هایی که نسبت به تکمیل مدارکشان تا پایان روز اداری شنبه مورخه ۲ آذر ماه اقدام ننمایند از حضور در جشنواره منع می گردند.

نهمین جشنواره دانشجویی و مردمی تئاتر ثمر به دبیری رضا دادویی از مورخه ۹ الی ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ در تماشاخانه عمارت نوفل لوشاتو برگزار خواهد شد.


۱۸ آبان ۱۳۹۸