تیوال تئاتر | اخبار | چهارمین دوره جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت ۲۴ تا ۲۹ فروردین ماه به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار می گردد.
S3 : 03:01:05
چهارمین دوره جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت ۲۴ تا ۲۹ فروردین ماه به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار می گردد.  | عکس

به گزارش روابط عمومی چهارمین جشنواره ی سراسری اردیبهشت تئاتر دانشگاه همزمان با تشکیل شورای سیاست گذاری این جشنواره در چهارمین دوره ی خود ؛ دبیر و اعضاء کمیته های اجرایی این جشنواره انتخاب و فراخوان آن به تمامی دانشگاه های سراسر کشور ارسال گردید و در نهایت ۴۳ اثر در بخش صحنه ای ، ۲۵ اثر در بخش نمایشنامه نویسی ، ۷ اثر در بخش محیطی ، ۸ اثر در بخش نمایشنامه خوانی  و ۷ اثر در بخش پژوهش توسط دبیرخانه ی این جشنواره دریافت شد .

هیئت انتخاب بازبینی مرحله نهایی بخش صحنه ای جشنواره سراسری دانشجویی تئاتر اردیبهشت متشکل از دکتر مقداد جاوید صباغیان،دکتر علیرضا خوشنویس و دکتر اسدالله غلامعلی، از میان آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره، ۱۶ اثر را جهت حضور در بخش صحنه ای این جشنواره انتخاب کردند و اسامی پذیرفته شدگان بخش صحنه ای در تاریخ ۱۹ فروردین ماه اعلام گردید.
همچنین در بخش های محیطی و نمایشنامه خوانی، با صلاحدید هیئت بازبینی جشنواره، هیچ اثری پذیرفته نشد.
چهارمین دوره جشنواره سراسری تئاتر اردیبهشت ۲۴ تا ۲۹ فروردین ماه به میزبانی دانشگاه دامغان برگزار می گردد.
همچنین برنامه ی اجرای گروه ها در بخش صحنه ای به شرح مندرج در عکس می باشد .

۲۲ فروردین ۱۳۹۸