کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال تئاتر | اخبار |  جشنواره مجازی هنرهای نمایشی"تئاتر+خانه" برگزارخواهد شد
S3 : 11:24:54 | com/org
 جشنواره مجازی هنرهای نمایشی

 

 

انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس جشنواره مجازی هنرهای نمایشی "تئاتر+خانه"را با شعار"تئاتر،خانه،خانواده"برگزار می کند.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس ،این جشنواره باهدف فراگیری و تقویت جنبه های آموزشی، اشاعه هنرتئاتر در بین خانواده ها و با رویکرد توانمندسازی هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی کشور و نیز تاکید بر شعار" درخانه می مانیم" برگزار خواهد شد.

فراخوان این جشنواره مجازی و جزئیات برگزاری این رویداد نیز روز چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۹ ازسوی روابط عمومی انجمن تئاترانقلاب و دفاع مقدس منتشر و در اختیار عموم هنرمندان و اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

۱۹ فروردین ۱۳۹۹