تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S2 : 02:17:08
نمایش‌ها
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان

نمایش آلستار

۳٫۸
⭐︎ ک: مهتاب شکریان / ن: داوود پورحمزه
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۲ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
این نمایش به هیچ عنوان کمدی نیست , کمدی است!

نمایش همه دزدها که دزد نیستند!

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا جمال / ن: داریو فو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۱ تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۹:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۲۰

نمایش از بیرون

۲٫۶
⭐︎ ک: حمید عبدالحسینی / ن: سید محمد مهدی هوشیار
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
٪۵۰

نمایش دهانی پر از کلاغ

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد جابری / ن: جمشید خانیان
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۲۶ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش پلیکان

۰٫۰
⭐︎ ک: نورا بهکامه / ن: آگوست استریندبرگ
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۲۷ دی تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش سه تفنگدار و یکی

۲٫۸
⭐︎ ک: مهدی شاه حسینی / ن: عقیل جماعتی (بر اساس طرحی از ...
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش کَر

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: فریدون ولایی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش مرده فروشی

۴٫۱
⭐︎ ک: مهدی ارجمند / ن: داریو فو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۵ دی تا ۱۸ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰

نمایش آنامورفیک

۰٫۰
⭐︎ ک: عارف شریفی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ یکشنبه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تعداد اجرای این نمایش محدود است.

نمایش ولپُن

۳٫۶
⭐︎ ک: مهدی کوشکی / ن: بن جانسن
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۶ آذر تا ۱۲ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
براساس ایده‌ای از کهبد تاراج

نمایش کریملوژی

۴٫۳
⭐︎ ک: رضا بهرامی / ن: مهران رنج بر
📍︎ تئاتر هامون
📅︎ ۱۵ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش ریشه در باد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: باربد هنرمند
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ از ۲۱ دی تا ۱۲ بهمن (فقط شنبه ها) ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش رفتم سیگار بخرم...

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: باقر سروش
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۱۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش باقِ‌وَحْشْ

۲٫۹
⭐︎ ک: امیربهاور اکبرپور دهکردی. / ن: فراز مهدیان دهکردی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۰۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
با ۵۰٪ تخفیف دانشجویی اینترنتی

نمایش فرانکنشتاین

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: ایمان افشاریان
📍︎ تئاترشهر - سالن اصلی
📅︎ ۰۶ آذر تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۹۰,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه تئاتر شایا

نمایش گابریل

۰٫۰
⭐︎ ک: بهناز نازی
📍︎ تالار آیینه
📅︎ پنجشنبه ۰۳ تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی نفیر

۰٫۰
⭐︎ ک: میلاد حاجی زاده / ن: شیلان صلاح
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ جمعه ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پلیکان

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین الیاسی / ن: آگوست استریندبرگ
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۷ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش مانستر

۳٫۹
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش دزدان شماره ۴۳

۲٫۲
⭐︎ ک: شاهین صادقیان
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۰ دی تا ۱۹ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایشنامه‌خوانی زندگی خاکستری

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مجید کرمی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۲۸ دی، ۵ و ۱۲ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
رمزگشایی از پرونده تنها بازمانده حادثه بمب‌گذاری در جلسه جمعی از سران انقلاب اکتبر در سن‌پترزبورگ

نمایش مسکو، فلکه باغشاه

۰٫۰
⭐︎ ک: عطا کشاورزجود / ن: نوید عظیمی
📍︎ تماشاخانه سیمرغ
📅︎ ۱۳ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
در ساعت ۱۱ شب چهارشنبه آن هفته جن در آقای "مودت" حلول کرد...

نمایش ملکوت

۲٫۳
⭐︎ ک: رامتین رشوند / ن: پوریا طهرانی (با اقتباس از ...
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۵ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
داشته هایت را به اشتراک بگذار

نمایش تئاترواره میراث (بانوی بی نشان)

۰٫۰
⭐︎ ک: محسن رضائی / ن: امید نژاد کاظم
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - سالن خلیج فارس
📅︎ دوشنبه ۰۷ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
رزرو رایگان

نمایش جنایات قلب

۳٫۹
⭐︎ ک: دلارا نوشین / ن: بت هنلی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش بوغوژد

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مرتضی خالقی
📍︎ خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
📅︎ ۱۰ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۰ تا ٪۱۵
٪۴۰

نمایش سقوط در کوه مورگان

۳٫۴
⭐︎ ک: منیژه محامدی / ن: آرتور میلر
📍︎ تئاترشهر - سالن قشقایی
📅︎ ۰۴ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش پرواز عمود کبوتر دریایی دودی بر فراز آب‌های سرد و معتدل اقیانوس اطلس

۴٫۱
⭐︎ ک: سیما شیبانی / ن: پویا پیرحسینلو
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۶ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
با بهای ۳۰,۰۰۰ تومان
کاری از گروه تئاتر ژوان

نمایش نیم فاصله

۳٫۶
⭐︎ ک: رضا رشادت / ن: الهه مجلسی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بیگانه در خانه

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: سید محمد مساوات
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۱ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش شیر خشک

۲٫۵
⭐︎ ن و ک: نوید معمار
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۰۹ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش متساوی الساقین

۳٫۶
⭐︎ ن و ک: عمادالدین رجبلو
📍︎ تئاترشهر - کارگاه نمایش
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
یک سوتفاهم اساطیری

نمایش کارنامه‌ی بندار بیدخش

۴٫۰
⭐︎ ک: علی جهانجونیا / ن: بهرام بیضایی
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش کوچه مختار بود و ساسان بود و سیمین

۰٫۰
⭐︎ ک: جواد صداقت، الهام ابنی / ن: رضا گشتاسب
📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
در شهرم انسان می میرد، دلم گرفته است، انسان نیست می شود، روانم اندوهگین است.

نمایش برخورد نزدیک در نیویورک

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: کرم اله سلیمانی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۰۳ تا ۲۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
در این اوضاع کاملا مغشوش فقط یک چیز مسلمه، ما اینجا چه کار می کنیم.... مسأله این است.

نمایش جان و جو

۳٫۲
⭐︎ ک: محمدرضا چرختاب / ن: آگوتا کریستوف
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۰۱ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰
٪۴۰

نمایش جنگ و صلح

۰٫۰
⭐︎ ک: پیمان قیاسی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۵ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۷:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
شهادت، شهید بودن می خواهد. - گروه تئاتر دیوانه

نمایش ۱۲ روز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی بیگدلی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ پنجشنبه ۲۶ دی، سه شنبه ۱ بهمن، یکشنبه ۶ بهمن، جمعه ۱۱ بهمن، یکشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش بوقلمون

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: خیراله تقیانی پور
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۵ آذر تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۴۵
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰
این جا تیمارستان نیست.

نمایش مردی که...

۳٫۵
⭐︎ ک: رضا مولایی / ن: پیتر بروک، ماری هلن اشتاین
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
هم بخند هم فکر کن. کاری که ضحاک نکرد را تو انجام بده. - گروه تئاتر دیوانه

نمایش طبخِ طبّاخِ مطبخ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی بیگدلی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ روزهای چهارشنبه ۲۵ دی، چهارشنبه ۲ بهمن، دوشنبه ۷ بهمن، شنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
زندگی شده عین چنگار، چنگار شبیه چیه؟ - گروه تئاتر دیوانه

نمایش چنگار

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی بیگدلی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ دوشنبه ۳۰ دی، جمعه ۴ بهمن، پنجشنبه ۱۰ بهمن، سه شنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش توپ طلا

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد کرمی
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ ۲۸ دی تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش سیری بر کاپیتالیسم نویسنده دو گاو

۰٫۰
⭐︎ ک: امید خاکدان / ن: حامد اسلامی
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۳۰ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
یک شب همیشه یا خیلی زیاده یا خیلی کم

نمایشنامه‌خوانی خدای مهربان منهتن

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد بیگی / ن: اینگه بورگ باخمان
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پارک شهر

۱٫۸
⭐︎ ک: بهزاد خاکی نژاد
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۶ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش شک

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید داخ / ن: جان پاتریک شنلی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش نگهبانان تاج محل

۰٫۰
⭐︎ ک: دانیال خجسته / ن: راجیو جوزف
📍︎ سالن مستطیل
📅︎ چهارشنبه ۰۲ تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰

نمایش آقای اسمیت، آقای ایوانف و یک خانواده کم اهمیت آفریقایی

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: محمد مروج
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۶ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
گروه فرهنگی هنری ارمغان

نمایش لیلای بی مجنون

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی اسماعیلی / ن: ابوالفضل حاج علی خانی
📍︎ فرهنگسرای ارسباران
📅︎ ۲۶ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
رزرو رایگان
در دنیای چخوف خرس کیه؟ این بار شما تعیین میکنین!...

نمایش خرس

۰٫۰
⭐︎ ک: کیوان ظهرابی / ن: آنتوان چخوف
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش مرثیه ای برای ژاله.م و قاتلش

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: میلاد فرج زاده
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۰ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
کاری از گروه تئاتر سبز

نمایش غایب مدرسه

۰٫۰
📍︎ تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
📅︎ چهارشنبه ۲۳ تا ۲۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
این نمایش مناسب سن شما نیست!

نمایش ۳/۱۴

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: امیرموسی کاظمی
📍︎ تئاتر هامون
📅︎ ۱۶ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
انسان بالاتر است یا عقیده؟

نمایش سمفونی کوچک سکوت

۳٫۴
⭐︎ ک: سینا راستگو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ از ۸ دی‌ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۴۰

نمایش کمپانی مرگ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیررضا ملکی
📍︎ تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰

نمایش سوگلی

۳٫۳
⭐︎ ک: نگار چگنی / ن: پوریا آژند
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۶ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۲:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۵۰

نمایش زندگی یک رؤیاست

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید تقوایی / ن: مهدی میرباقری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۷ تا ۲۲ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
اگه میخوای زنده بمونی سکوت کن...

نمایش سکوت و هیاهو

۰٫۰
⭐︎ ک: حامد عباسپور / ن: حامد عباسپور، علی صادقی
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ یکشنبه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش محرمانه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سید محسن میرهاشمی
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۳ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۶:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰
مدت هاست با خطای انسان ها همه موجودات ضربه می‌خورند.

نمایش ژنرال

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: منوچهر عبدی
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۱ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
این یک اجراست از یک از نمایشنامه که یک بازیگر، بازی‌اش می‌کند.

نمایش نسخه ویراستار

۲٫۹
⭐︎ ن و ک: بهروز سالمی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش لانچر ۵

۴٫۶
⭐︎ ن و ک: پویا سعیدی، مسعود صرامی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۰۵ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشنامه‌خوانی باغ وحش شیشه ای

۰٫۰
⭐︎ ک: شقایق بهزادمهر / ن: تنسی ویلیامز
📍︎ فرهنگسرای ارسباران (سالن شماره ۲ - استاد ذوالفقاری)
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
این نمایش تنها روزهای شنبه اجرا خواهد داشت.

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

۵٫۰
⭐︎ ن و ک: علی اتحاد
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ ۱۴ دی تا ۱۲ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نگذار زخم هایت تورا به کسی که نیستی تبدیل کند

نمایش مجلس قتل رئیس جمهور

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: امیر امیری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۳ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
کاری از گروه تئاتر آنتی‌آناست

نمایش مادر نزاییده

۳٫۴
⭐︎ ک: محمد احسان کریمی، آرزو خسروی / ن: آرش میرطالبی (بر اساس ...
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۱۶ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
گروه تولید تیاتر مربع

نمایش حقیغت حغیقت

۳٫۴
⭐︎ ک: امیرعلی ابراهیمی / ن: بر اساس نمایشنامه«چنین است ...
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۸,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۰ تا ٪۲۵
٪۴۰

نمایش چنور

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: قطب الدین صادقی
📍︎ تئاترشهر - سالن چهارسو
📅︎ ۲۱ آذر تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
رزرو این نمایش رایگان است.

نمایش درهای کج

۰٫۰
⭐︎ ک: سید وحید میریونسی / ن: یاسین حجازی
📍︎ کانون امام علی (ع) - اراک
📅︎ دوشنبه ۰۷ تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۵:۰۰ و ۱۸:۳۰
رزرو رایگان

نمایش تبعید

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید فرخ نیا
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۵ تا ۲۳ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی با طعم خردل

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید نجفیان / ن: محمد غدیرزاده
📍︎ تماشاخانه سرو
📅︎ ۱۸ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰

نمایش ژوئیسانس

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیر باباشهابی
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ یکشنبه ۰۶ تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۱۰

نمایش مانداب

۳٫۶
⭐︎ ک: مهدی کیهان نژاد، فردین افشارفر / ن: اشکان بخشنده، فردین افشارفر
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۲۱:۱۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰
٪۴۰
انسان های معاصری که نمی دانند به دنبال چه چیزی هستند!

نمایش زخم معده

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: سجاد دستیار
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۶ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
فقط حقیقت می‌تونه با بی عدالتی مقابله کنه

نمایش رکوئیم برای یک راهبه

۳٫۴
⭐︎ ک: روزبه اختری / ن: آلبر کامو
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۷ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۲۰:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۳۰ تا ٪۴۰
٪۴۰

نمایش کمیته مشترک

۴٫۲
⭐︎ ن و ک: میلاد جباری مولانا
📍︎ موزه عبرت ایران
📅︎ ۲۴ دی تا ۲۴ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
روایت جدال عشق و خاک و خون

نمایش زیر پلک ماه

۰٫۰
⭐︎ ک: مجید یاراحمدی، نازنین پاشا / ن: عدالت فرزانه
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۱۵ دی تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۴۰

نمایش خطر عبور حیوانات وحشی

۰٫۰
⭐︎ ک: دانیال اربابی / ن: ماتئی ویسنی یک
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ پنجشنبه ۱۰ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۱۵ تا ٪۲۵
٪۴۰
فقط یکبار به ما جوانان اعتماد کنید.

نمایش مرگ در می زند (death knocks)

۴٫۰
⭐︎ ک: شاهین رمضانی / ن: وودی آلن
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۰۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۵,۰۰۰ تومان تخفیف

نمایش پاتوق

۲٫۱
⭐︎ ک: مهدی پاشایی / ن: مهدی پاشایی،سیما تاجیک
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
📅︎ دی و بهمن‌ماه ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش هر کسی یا روز می‌میرد یا شب من شبانه روز

۲٫۹
⭐︎ ن و ک: سجاد افشاریان
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از شهریور ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ تا ۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ابتدا وارد می شود

۴٫۴
⭐︎ ن و ک: فرید یوسفی
📍︎ تماشاخانه ملک
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ تومان
باهمکاری و نظارت شبکه هنر

نمایشنامه‌خوانی عروسی خون

۰٫۰
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
📅︎ از بهمن ۱۳۹۸

نمایشنامه‌خوانی تعطیلات

۰٫۰
⭐︎ ک: شقایق موسوی / ن: علیرضا معروفی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۱۹:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش تیمارستان سیاه و سفید

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: حسین نورعلی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۷۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش مارکولفا

۰٫۰
⭐︎ ک: بهزاد محمدی / ن: داریو فو
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۸:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی خداحافظ

۰٫۰
⭐︎ ک: معصومه خزائی / ن: محمد یعقوبی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
📅︎ از آذر ۱۳۹۸

نمایش تولد بازی

۳٫۹
⭐︎ ن و ک: کیمیا کاظمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش شناخت ابزار بدن در تئاتر و سینما

۰٫۰
📍︎ انجمن نمایش استان تهران
📅︎ ۰۵ بهمن تا ۲۰ اسفند ساعت ۱۵:۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

نمایش دالیز

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مرتضی نوری
📍︎ مکتب تهران
📅︎ ۰۳ تا ۱۸ بهمن ساعت ۱۹:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش ماسک

۳٫۸
⭐︎ ک: بهزاد اقطاعی / ن: بهزاد اقطاعی، ماهک مجد
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن گلایل
📅︎ از آذر ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ تا ۶۰,۰۰۰ تومان
من همیشه دیر رسیدم… همیشه

نمایش تهران زیر بال فرشتگان

۰٫۰
⭐︎ ک: لیلا بامنیری / ن: نادر برهانی مرند
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۵ تا ۲۷ دی و ۱۰ و ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
همه چیز عجیب است.

نمایش قتل در ساعت خاموشی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد رسول مرادی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
محصول گروه تئاتر لیو سایه

نمایش بازتاب حلقه

۰٫۰
⭐︎ ک: سیاوش البخشی نائینی / ن: آنی بیکر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آشپزخانه

۳٫۹
⭐︎ ک: محمدحسن معجونی / ن: آرنولد وسکر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن ارکیده
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته