تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S2 : 14:38:37
نمایش‌ها

نمایش خاندان چن چی

۰٫۰
⭐︎ ک: امین سعدی / ن: آنتونن آرتو، پرسی بیشی شلی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۴ شهریور تا ۲۳ مهر ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۱۵ تا ٪۲۵
شیطان و دو لبه یک سکه

نمایش شاتر شیطان

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مریم برزگر
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۲۴ شهریور تا ۱۵ مهر ساعت ۱۹:۴۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش خلود

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مریم شعبانی
📍︎ مجموعه فرهنگی سرچشمه (شهدای انقلاب اسلامی - هفتم تیر)
📅︎ ۲۵ شهریور تا ۱۴ مهر ساعت ۱۶:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
از ٪۳۰ تا ٪۷۰
برنامه‌های گذشته