تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S2 : 13:50:18
نمایش‌ها
آخرین ترجمه از آثار استریندبرگ در ایران

نمایش مارگاک

۳٫۷
⭐︎ ک: داود زاهدی / ن: آگوست استریندبرگ
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۰ تا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۲۰:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش ماجرای عجیب سگی در شب

۰٫۰
⭐︎ ک: افسانه کمالی / ن: سایمون استیونز
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۱۹ خرداد تا ۱۶ تیر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید از یکشنبه ساعت ۱۲:۰۰
٪۳۰

نمایش میدان نبرد، پیکر زن

۰٫۰
⭐︎ ک: الهام یوسفی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۸ تا ۳۰ خرداد ساعت ۱۹:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰
دوره آثار جلال تهرانی

فیلم‌تیاتر تک سلولی ها

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: جلال تهرانی
📍︎ مکتب تهران
📅︎ سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آشیانه

۰٫۰
⭐︎ ک: سمانه شعبانی / ن: مھدی صفاری نژاد
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ از اردیبهشت ۱۳۹۸
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش 911

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیرعلی آزادان
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ از اردیبهشت ۱۳۹۸
برنامه‌های گذشته