تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 01:06:53
نمایش‌ها

نمایش کوررنگی

⭐︎ ن و ک: سیاوش پاکراه
📍︎ تئاترشهر - سالن قشقایی
📅︎ ۲۸ آذر تا ۲۷ دی ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

کنسرت-نمایش یرما

⭐︎ ک: اشکان صادقی، الهام شکیب / ن: فدریکو گارسیا لورکا
📍︎ عمارت ارغنون- سالن ۱
📅︎ ۲۱ آذر تا ۳۰ دی ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰
نمایش بدون سلبریتی

نمایش دایره گچی قفقازی

⭐︎ ک: محمودرضا رحیمی / ن: برتولت برشت
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۲۸ آذر تا ۲۷ دی ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
حالت و خوب کن با تماشای عاشقانه ای شاعرانه

نمایشنامه‌خوانی هیچ کجا، هیچ زمان

⭐︎ ن و ک: احمد فیاض
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۳ دی تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی در تئاتر

⭐︎ ک: محمد برهمنی / ن: دیوید ممت
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۰۷ آبان تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش آن سوی آینه

⭐︎ ک: علی سرابی / ن: فلوریان زلر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۴ تا ۳۰ دی ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش عموزاده‌ای از ناکجا...

⭐︎ ن و ک: ندا قربانیان
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۰۳ تا ۲۴ دی ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش مکان - تهران

⭐︎ ک: امین دهقانی / ن: حسین برفی نژاد
📍︎ خانه نمایش دا
📅︎ ۰۸ تا ۲۱ دی ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته