تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S2 : 11:41:17
نمایش‌ها

نمایش کات داگ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مصطفی فراهانی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۰۳ تا ۲۵ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید از امروز ساعت ۱۲:۰۰
همه چیز از اواسط یک مهمانی شروع میشود،یک شام،صدای رادیو و انتقام....

نمایش سوءظن

۴٫۰
⭐︎ ن و ک: محمدحسین رحیم
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۱۶ تا ۳۰ تیر ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۴۰
برنامه‌های گذشته