همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 20:07:23
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعی (آبستره)ناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیتئاتر کاتاستروف (فاجعه) پژوهشیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان
برنامه‌های گذشته
یک نشونه مثبت برای دیوونگی میدونی چیه؟!

نمایش برهان

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد حسین احمدی برهان / ن: دیوید آبرن
📍︎ خانه هنر تالار علی معلم (کرمان)
📅︎ ۰۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
۲۲,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ تومان

نمایش من مرتضی تنها هستم

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهزاد آقاجانی
📅︎ از بهمن ۱۳۹۸
۳۵ و ۰ تومان
یک شب همیشه یا خیلی زیاده یا خیلی کم

نمایشنامه‌خوانی خدای مهربان منهتن

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد بیگی / ن: اینگه بورگ باخمان
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
در دنیای چخوف خرس کیه؟ این بار شما تعیین میکنین!...

نمایش خرس

۲٫۶
⭐︎ ک: کیوان ظهرابی / ن: آنتوان چخوف
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۰ دی تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
این نمایش روزهای شنبه نیز اجرا خواهد داشت.

نمایش خیال

۰٫۰
⭐︎ ک: سعید نوروزی / ن: محمدرضا زندی
📍︎ پلاتو تجربه - کرمانشاه
📅︎ ۱۴ تا ۲۱ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان