تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S2 : 15:09:44
نمایش‌ها

نمایش دستم را نگیر

۰٫۰
⭐︎ ک: سینا نورائی / ن: گروه بازیگران
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ جمعه ۱۲ مهر ساعت ۱۵:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته