تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 01:50:02
نمایش‌ها

نمایش ناگهان همه برمی خیزند ... به آوازی دیگر!

⭐︎ ن و ک: سعیده آجربندیان
📍︎ عمارت ارغنون- سالن ۱
📅︎ ۱۱ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۹:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش زندانى خیابان دوم

⭐︎ ک: مه لقا باقرى / ن: نیل سایمون
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۳ بهمن تا ۱۸ اسفند ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰ تا ٪۳۰
از ٪۳۰ تا ٪۲۰

نمایش شیرهای خان بابا سلطنه

⭐︎ ن و ک: افشین هاشمی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۳ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۲۱:۱۵
۲۵,۰۰۰ تا ۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش خروس زری پیرهن پری

⭐︎ ک: سینا نورائی / ن: احمد شاملو
📍︎ عمارت ارغنون- سالن ۱
📅︎ ۱۲ تا ۲۷ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
برنامه‌های گذشته