تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 20:20:53
نمایش‌ها

نمایش مورچه‌ها

⭐︎ ک: علی علوی / ن: احسان عزتی، علی مسعودی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۲ مهر تا ۰۳ آذر ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۳۰ تا ٪۴۰
٪۵۰

نمایش خودکار بیکار

⭐︎ ن و ک: سامان ارسطو
📍︎ مجموعه تئاتر پایتخت
📅︎ ۰۷ آذر تا ۱۲ دی ساعت ۱۷:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش فراموشی موازی

⭐︎ ن و ک: شاهد علوی
📍︎ خانه نمایش دا
📅︎ یکشنبه ۲۸ آبان تا ۰۳ آذر ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
۲۰,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته