تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 14:45:11
نمایش‌ها
حمایت از تئاتر حمایت از روح فرهنگ است.

نمایش نقل سرخ

۰٫۰
⭐︎ ک: سیدامیر حسینی / ن: آرش عباسی
📍︎ سالن نمایش استاد خمسه
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۰۵ مهر ساعت ۱۹:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
٪۲۵
برنامه‌های گذشته