تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 14:51:45
نمایش‌ها

نمایش حماقت ایکاروس

۰٫۰
⭐︎ ک: محمدرضا حسینی / ن: مهدی معبودی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ به زودی... ساعت ۲۱:۰۰
۴۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته