تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 12:42:03
نمایش‌ها

نمایش شین

۰٫۰
⭐︎ ک: حسن همتی / ن: محسن عظیمی
📍︎ پردیس تئاتر تهران - سالن جمشید مشایخی
📅︎ ۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته
- قسم می‌خوری که دوستم داری؟ + نه! اما دوست دارم...

نمایش ماهیگیران ژاپنی

۰٫۰
⭐︎ ک: احمد بیگی / ن: ولفگانگ وایراوخ
📍︎ پردیس تئاتر تهران - سالن جمشید مشایخی
📅︎ ۲۶ خرداد تا ۰۲ تیر ساعت ۲۰:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
گروه نمایش مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ (منتخب زندان‌های تهران)

نمایش روز باشکوه آقای گورکن

۰٫۰
⭐︎ ک: پارسا پولادوند / ن: سوسانا هاراتیونیان
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۱۲ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان

نمایش موجی

۰٫۰
⭐︎ ک: علی نفیسی / ن: یوجین اونیل
📍︎ پلاتو همایون صنعتی کرمان
📅︎ ۱۵ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش سنگر دوست داشتنی

۱٫۸
⭐︎ ک: مسلم آئینی / ن: جی.آر ویلار
📍︎ تالار ناصرخسرو
📅︎ ۱۲ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
جنگ قلب آدما را مثل یه تیکه زغال سیاه و سخت می کنه ...

نمایش آنالیز

۰٫۰
⭐︎ ک: امید اسدی / ن: عدالت فرزانه
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۲۳ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان