تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 23:56:52
نمایش‌ها

نمایش کامالوکا

۳٫۷
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۰۹ تا ۲۷ آبان ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
با بهای ۲۰,۰۰۰ تومان
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۵۰
برنامه‌های گذشته

نمایش قیام یک ژاپنی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: پوریا قلی پور، حامد اسماعیلی نژاد
📍︎ تماشاخانه ملک
📅︎ از مهر ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ تومان
قطعاتی درباره زندگی، مرگ، عشق و هنر تئاتر

نمایش آن یگانه می کُشد...

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: مرضیه شاطرطوسی
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲ - تجربه)
📅︎ ۰۳ تا ۱۹ مهر ساعت ۲۰:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
ما طبق معمول هر روز منتظر دکتر بودیم...

نمایش مرگ دیوانه

۳٫۲
⭐︎ ک: کمال عبدی / ن: کمرون کلیتگارد
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۰ مرداد تا ۰۵ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
هشتمین دوره جشنواره دانشجویی و مردمی تیاتر «ثمر»

نمایش صور اسرافیل

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امید قهرمانلو
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ پنجشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
جنگ قلب آدما را مثل یه تیکه زغال سیاه و سخت می کنه ...

نمایش آنالیز

۰٫۰
⭐︎ ک: امید اسدی / ن: عدالت فرزانه
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۲۳ مهر تا ۰۴ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان