تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S2 : 17:19:29
نمایش‌ها

نمایش من

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: سیاوش پاکراه
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۴ مهر تا ۳۰ آبان ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته
برداشتی آزاد از نمایشنامه مکبث اثر ویلیام شکسپیر

نمایش خفتگان و مردگان

۳٫۵
⭐︎ ک: تبسم شاه پوری / ن: تایماز رضوانی، تبسم شاه پوری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۹ تا ۲۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان

نمایش نفرین طبقه گرسنه

۰٫۰
⭐︎ ک: امیر محمد فضلی / ن: سم شپارد
📍︎ تماشاخانه صحنه آبی
📅︎ دوشنبه ۱۹ تا ۲۳ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۲۰:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
روایتی پست مدرن است از تنهایی انسان معاصر

نمایش فرزند

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین صفی / ن: یون فوسه
📍︎ مجتمع شهید آوینی همدان - پلاتو تئاتر شهر
📅︎ ۲۱ مهر تا ۰۵ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان

نمایش تجربه های اخیر

۲٫۹
⭐︎ ک: سارا دارو فروش / ن: امیررضا کوهستانی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۱ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایش آقای شف (آقای سرآشپز)

۰٫۰
⭐︎ ک: هخا بازرگان / ن: امید اسدی
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۰۷ تا ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان