تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 12:49:36
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیتئاتر کاتاستروف (فاجعه) پژوهشیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان
ای کاش میم الف لام، مالِ مالِ خودم بودم! کاش ای کاش ای کاش! اِی اِی اِی

نمایش الف کاف شین

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: روزبه حسینی
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۰۱ تا ۱۰ اسفند ساعت ۲۰:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف
این نمایش تنها روزهای شنبه اجرا خواهد داشت.

نمایش شب سیصد و شصت و ششم

۴٫۴
⭐︎ ن و ک: علی اتحاد
📍︎ تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱ - ارائه)
📅︎ ۱۴ دی تا ۳ اسفند (فقط شنبه‌ها) ساعت ۲۰:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش پیش تر از اینها دورتر از اینجا

۰٫۰
📍︎ انستیتو تخصصی هنرهای دراماتیک پادمآرت
📅︎ ۲۴ بهمن تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش متران پاژ

۰٫۰
⭐︎ ک: بابک بیگوند / ن: آلکساندر وامپیلوف
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تئاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۱۶ بهمن تا ۰۸ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
٪۴۰
یک شب تا صبح بعد از چهل سال

نمایش زیپ

۴٫۳
⭐︎ ک: کیانوش ایازی / ن: علی دل پیشه
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه مهر
📅︎ ۱۶ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
برنامه‌های گذشته