تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S1 : 01:07:05
نمایش‌ها

نمایش تئاتر بد

۳٫۵
⭐︎ ن و ک: مهدی کوشکی
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۴ شهریور تا ۲۰ مهر ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش حراج تئاتر

۰٫۰
⭐︎ ک: سیامک صفری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ از ۱۰ شهریور تا ۲۵ اسفند (فقط روزهای شنبه) ساعت ۲۱:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته