تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 17:00:30
نمایش‌ها

نمایش آبی ترین آسمانی زمین

⭐︎ ن و ک: محمد قاسمی
📍︎ پردیس تئاتر تهران (خاوران) سالن استاد محمد
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۶۰ تا ٪۸۰

نمایش ما سه نفر بودیم

📍︎ تالار مولوی - سالن کوچک
📅︎ ۰۱ تا ۲۷ مرداد ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
اثر تحسین شده سال ١٣٩٥ توسط منتقدان و تماشاگران

نمایش نامه های عاشقانه از خاورمیانه

⭐︎ ک: کیومرث مرادی / ن: کیومرث مرادی، پوریا ...
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۰۵ مرداد تا ۰۵ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۲۰
کاری از گروه تئاتر تازه

نمایش پچ پچه های پشت خط نبرد

⭐︎ ک: اشکان خیل‌نژاد / ن: علیرضا نادری
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۲۵ شهریور ساعت ۲۲:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۳۰

نمایش اگه بمیری

⭐︎ ک: سمانه زندی نژاد / ن: فلوریان زلر
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۰۱ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش مخمصه

⭐︎ ک: سید رسول حسین ﭘور / ن: لوییجی پیراندللو
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۱۶ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۲۰:۴۵
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش بوفالوی آمریکایی

⭐︎ ک: مریم میرعابدی / ن: دوید ممت
📍︎ تالار مولوی - سالن اصلی
📅︎ ۲۷ مرداد تا ۱۷ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰ و ...
نمایش‌های گذشته