آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 22:20:10 | com/org

نمایش اسطرلاب

۰٫۰
ن و ک: صدرا صباحی
تالار مولوی - سالن کوچک
۱۲ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش اسم

۰٫۰ اسم شما به شما رنگ و شکل می‌دهد یا شما به اسم تون رنگ و شکل می‌دهید؟
تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
۱۳ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش برلین ۱۰:۱۰

۴٫۴
خانه نمایش دا
۱۲ تا ۳۰ مرداد ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش آتن - مسکو

۰٫۰
ک: امیر عابدین پور / ن: ادوکیموس سولاکیدیس
خانه ی هنر تالار علی معلم (کرمان)
۱۴ تا ۲۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش اسبهای پشت پنجره

۰٫۰
تماشاخانه ملک
۱۲ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵

نمایش حاد

۰٫۰
ک: ابراهیم عبدی / ن: علیرضا اجلی
عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
۱۵ تا ۳۱ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
نمایش‌های گذشته