تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S1 : 04:56:06
نمایش‌ها
دوشنبه های فیلم‌تئاتر مکتب تهران

فیلم‌تئاتر تک سلولی ها

⭐︎ ن و ک: جلال تهرانی
📍︎ مکتب تهران
📅︎ دوشنبه ۲۹ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۱۲,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش بی تابستان

⭐︎ ن و ک: امیررضا کوهستانی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۱۴ مرداد تا ۰۱ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش زندگی به سبک شروین

⭐︎ ک: مهدی کریمی / ن: حامد اسلامی
📍︎ موسسه فرهنگی هنری گندم (تیاتر گندم)- تماشاخانه پرویز پرستویی
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش مردگان

⭐︎ ک: دانیال اربابی / ن: احسان امانی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲۲ تا ۳۱ مرداد ساعت ۱۹:۳۰
۲۵,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰

نمایش موسوبی

⭐︎ ن و ک: سعید هاشم زاده
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۹:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش فلیک

⭐︎ ک: محمد حسن معجونی / ن: آنی بیکر
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ از تیر ۱۳۹۷
۴۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته