تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 17:58:05
نمایش‌ها

نمایش هفت کودک یهودی

۳٫۹
⭐︎ ک: مصطفی اسفندیاری
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۱
📅︎ ۲۸ مهر تا ۲۴ آبان ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

نمایش خون، دلار، مادر

۳٫۱
⭐︎ ک: علی ابراهیم / ن: امیرعلی ابراهیمی
📍︎ خانه هنر پیچازی
📅︎ ۰۸ تا ۲۳ آبان ساعت ۲۰:۰۰
۲۴,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰
برنامه‌های گذشته