تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 05:00:23
برنامه‌های گذشته

نمایشنامه‌خوانی خانه عروسک

۰٫۰
⭐︎ ک: مهدی امیری / ن: هنریک ایبسن
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ شنبه ۱۷ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
تیاتر ببینیم، بخندیم، فکر کنیم

نمایش وصال خوانی درباره چند بیشعور

۰٫۰
⭐︎ ک: پورنیک کاوش / ن: پورنیک کاوش، بهمن ولیان
📍︎ تالار فخرالدین اسعد گرگانی (گرگان - سالن اصلی)
📅︎ ۱۰ تا ۲۱ آذر ساعت ۱۸:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۳

نمایشنامه‌خوانی عروسی خون

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین یگانی / ن: فدریکو گارسیا لورکا
📍︎ اداره تئاتر - خانه نمایش
📅︎ شنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۱۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی نوای اسرار آمیز

۳٫۵
⭐︎ ک: وحید اخوان / ن: اریک امانوئل اشمیت
📍︎ تالار رودکی
📅︎ ۰۱ تا ۰۸ آذر ساعت ۱۶:۰۰، ۱۸:۰۰ و ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
من اما روی سر ایستاده‌ام تا همه چیز بر عکس شود.

نمایش رویای ناتمام

۳٫۲
⭐︎ ن و ک: کوروش کلانتری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۰ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان