تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S1 : 00:02:36
نمایش‌ها

نمایش نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد

⭐︎ ن و ک: علی مست علی
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۲۷ خرداد تا ۱۵ تیر ساعت ۲۱:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش تابستان فراموشی

⭐︎ ن و ک: بهاره رهنما
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۰۹ تیر تا ۱۰ مرداد ساعت ۲۱:۰۰
۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته