تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 07:18:59
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیتئاتر کاتاستروف (فاجعه) پژوهشیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان

نمایش من مرتضی تنها هستم

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: بهزاد آقاجانی
📅︎ از بهمن ۱۳۹۸
۳۵ و ۰ تومان
برنامه‌های گذشته
ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز

نمایش هچل

۰٫۰
⭐︎ ک: معین قوی / ن: محسن رهنما
📍︎ سالن مجتمع فرهنگی هنری ارشاد - قائن
📅︎ ۱۱ تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۱۲,۰۰۰ تومان
دومین جشنواره تئاتر سراسری مان

نمایش طناب

۰٫۰
⭐︎ ک: بهزاد مجیدی / ن: پاتریک همیلتون
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ سه‌شنبه ۱۰ دی ساعت ۱۸:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر ببینیم و شبی را کنار خانواده با هم شاد باشیم.

نمایش خزینه

۵٫۰
⭐︎ ک: صابر روشن / ن: عبدالرضا یعقوبی
📍︎ تئاتر شهر کرج، سالن استاد فتحعلی بیگی
📅︎ ۲۰ آذر تا ۰۶ دی ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان

نمایش آنتیگون کوچولو

۰٫۰
⭐︎ ک: شایان یزدان‌شناس
📍︎ تالار محراب - سالن اصلی
📅︎ ۱۴ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
این نمایش مخصوص دختران ۱۹ سالست.البته هر کسی مایل باشد می تواند ببیند.بالاترین لذت دیدن یک نمایش خوب است.

نمایش آهنگ های لندندری

۰٫۰
⭐︎ ک: سیامک گل سرخ / ن: راشل فیلد
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۱۱ تا ۱۸ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان