تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
T1 : 01:53:24
نمایش‌ها

نمایش بیست متری (جوادیه)

⭐︎ ک: رضا بهرامی / ن: کهبد تاراج
📍︎ تئاتر باران
📅︎ ۱۰ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۵۰
اجرا و تحسین شده در کشورهای سوئد، اتریش، فرانسه و دبی و به زودی در آلمان، کاری از بهاره رهنما

نمایش چشم‌هایی که مال توست

⭐︎ ن و ک: بهاره رهنما
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ ۱۶ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۹:۰۰ و ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته