تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 14:35:46
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیتئاتر کاتاستروف (فاجعه) پژوهشیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان

نمایش زمستان/داخلی/خانه عروسک

۰٫۰
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۲۶ اسفند ساعت ۲۰:۳۰
۷۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
یک شب تا صبح بعد از چهل سال

نمایش زیپ

۴٫۳
⭐︎ ک: کیانوش ایازی / ن: علی دل پیشه
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه مهر
📅︎ ۱۶ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش لانچر ۵

۴٫۶
⭐︎ ن و ک: پویا سعیدی، مسعود صرامی
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد سمندریان
📅︎ ۰۵ دی تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۵۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
چالش‌های دو زن مهاجر با دو دیدگاه متفاوت در زیرزمینی متروک ...

نمایش مهاجران

۰٫۰
⭐︎ ک: علی شوقیان / ن: اسلاومیر مروژک
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۲۹ بهمن تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
گروه تیاتر خرداد

نمایش سه شنبه های لعنتی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمدمهدی خاتمی
📍︎ تئاترشهر - سالن سایه
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۲۶ اسفند ساعت ۱۹:۴۵
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰

مونولوگ رویای لاک رنگی

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد حسین تفریشی / ن: مهدیه طاهری
📍︎ تالار محراب - سالن کوچک
📅︎ ۲۳ بهمن تا ۱۳ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش مانستر

۳٫۸
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن صنوبر
📅︎ از دی ۱۳۹۸
۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
تنها ۲ هفته اجرا / با تخفیف ویژه خریداران نمایش پزشک نازنین نسخه دوم

نمایش چخوف خوانی زیر نظر نماینده فدراسیون روسیه

۰٫۰
⭐︎ ک: اشکان خطیبی
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ از ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش من مُردم روزی که به دنیا آمدم

۲٫۵
⭐︎ ک: مسعود ترابی / ن: شیما اسدی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۱۰ بهمن تا ۰۲ اسفند ساعت ۲۱:۱۵
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۴۰

نمایش است

۳٫۰
⭐︎ ک: پرنیا شمس / ن: پرنیا شمس، امیر ابراهیم زاده
📍︎ تئاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۵ بهمن تا ۰۲ اسفند ساعت ۱۹:۰۰
۴۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
کاری از گروه "نئوتهران"

نمایش حاد

۰٫۰
⭐︎ ک: ابراهیم عبدی / ن: علیرضا اجلی
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۱ تا ۱۵ اسفند ساعت ۱۷:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش عجیب السلطنه

۲٫۸
⭐︎ ک: بهنود محمدی‌پور / ن: علی بهروزنسب
📍︎ تماشاخانه سنگلج
📅︎ ۱۶ بهمن تا ۲۳ اسفند ساعت ۲۰:۱۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۵
تنها ۲ هفته اجرا / با تخفیف ویژه خریداران نمایش چخوف خوانی زیر نظر فدراسیون

نمایش پزشک نازنین نسخه دوم

۱٫۹
⭐︎ ک: اشکان خطیبی
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ از ۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۰۰ و ۱۸:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

مونولوگ گوجه برزیلی

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمد مطهری پور
📍︎ خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامی
📅︎ ۰۴ تا ۲۴ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
برنامه‌های گذشته