تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 14:49:26
نمایش‌ها

نمایش آزمایشگاه متروک

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: منصور صلواتی
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۳ تا ۲۲ مهر ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰

نمایش در انتظار ماهی سیا متوسط

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: مزدک میرعابدینی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ مهر ساعت ۲۱:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
نه پایان بشر چیزیست که در ذهن داری، نه باقی ماندگان آنند که تو پنداری.

نمایش ۱۴۳۸ هـ . شـ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: پدرام پرنیان فر
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ ۲۴ شهریور تا ۰۵ مهر ساعت ۱۸:۴۵
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
برنامه‌های گذشته

نمایشنامه‌خوانی بی حیوان

۰٫۰
⭐︎ ک: امیر بهادری / ن: ژان میشل ریب
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ شنبه ۰۹ شهریور ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
در زندگی من، حالا که به ناچار باید آن را چنین بنامیم، سه چیز بوده است، ناتوانی از سخن گفتن، ناتوانی از خاموش ماندن و تنهایی.

نمایش اسب

۰٫۰
⭐︎ ک: یوسف حاجی لویی / ن: سامویل بکت
📍︎ عمارت روبرو
📅︎ ۰۳ تا ۱۲ شهریور ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
هجده تا دختر و پسر فرانسوی رو تو ده ثانیه...

نمایش مصاحبه

۰٫۰
⭐︎ ک: زهرا پارسایی / ن: محمد رحمانیان
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۰۲ تا ۱۱ شهریور ساعت ۲۱:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
دیدن این نمایش برای افراد زیر شانزده سال مناسب نیست!

نمایش قلعه

۴٫۱
⭐︎ ن و ک: مهدی رضایی
📍︎ خانه نمایش دا
📅︎ ۱۶ تیر تا ۰۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۳۰,۰۰۰ تومان
تنها ۱۵ اجرا به دلیل اجراهای بین المللی

نمایش بدون نسخه

۳٫۳
⭐︎ ن و ک: امیرحسین کنزق
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۲)
📅︎ ۰۹ تا ۲۵ تیر ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان