تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 02:47:26
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیتئاتر کاتاستروف (فاجعه) پژوهشیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان
یک شب تا صبح بعد از چهل سال

نمایش زیپ

۴٫۲
⭐︎ ک: کیانوش ایازی / ن: علی دل پیشه
📍︎ حوزه هنری - تماشاخانه مهر
📅︎ ۱۶ بهمن تا ۰۹ اسفند ساعت ۱۸:۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۳۰
یه پیچش داستانیه!

نمایش مرد بالشی

۰٫۰
⭐︎ ک: آرش دانشور / ن: مارتین مک دونا
📍︎ دانشگاه صنعتی امیرکبیر - آمفی تئاتر مولانا
📅︎ شنبه ۰۳ تا ۰۵ اسفند ساعت ۱۷:۳۰
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
گروه وندرس

نمایش مارلون براندو

۳٫۱
⭐︎ ن و ک: مهران رنجبر
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۲۷ بهمن تا ۲۶ اسفند ساعت ۲۱:۰۰
۶۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته

نمایش خطر عبور حیوانات وحشی

۳٫۶
⭐︎ ک: دانیال اربابی / ن: ماتئی ویسنی یک
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ پنجشنبه ۱۰ تا ۱۴ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
انسان های معاصری که نمی دانند به دنبال چه چیزی هستند!

نمایش زخم معده

۳٫۰
⭐︎ ن و ک: سجاد دستیار
📍︎ عمارت نوفل‌لوشاتو - سالن ۲
📅︎ ۰۶ تا ۳۰ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
هم بخند هم فکر کن. کاری که ضحاک نکرد را تو انجام بده. - گروه تئاتر دیوانه

نمایش طبخِ طبّاخِ مطبخ

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: علی بیگدلی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ روزهای چهارشنبه ۲۵ دی، چهارشنبه ۲ بهمن، دوشنبه ۷ بهمن، شنبه ۱۲ بهمن ساعت ۱۷:۰۰
۳۵,۰۰۰ تومان

نمایش محرمانه

۲٫۴
⭐︎ ن و ک: سید محسن میرهاشمی
📍︎ تماشاخانه سپند (سالن شماره ۱)
📅︎ ۱۳ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۶:۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان

نمایش آقای اسمیت، آقای ایوانف و یک خانواده کم اهمیت آفریقایی

۳٫۴
⭐︎ ن و ک: محمد مروج
📍︎ تالار حافظ
📅︎ ۰۶ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان