همینک تیم پشتیبانی تیوال از طریق چت آنلاین و ایمیل در خدمت شماست و موقتا پاسخگویی تلفنی متوقف شده‌است. اطلاعات بیشتر
تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 19:47:58
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعی (آبستره)ناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیتئاتر کاتاستروف (فاجعه) پژوهشیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدسچند رسانه‌ایاپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان
برنامه‌های گذشته
یک نشونه مثبت برای دیوونگی میدونی چیه؟!

نمایش برهان

۰٫۰
⭐︎ ک: محمد حسین احمدی برهان / ن: دیوید آبرن
📍︎ خانه هنر تالار علی معلم (کرمان)
📅︎ ۰۵ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
۲۲,۰۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ تومان

نمایش پنجاه پنجاه

۴٫۱
⭐︎ ک: مرتضی اسماعیل کاشی / ن: هاله مشتاقی نیا، مرتضی ...
📍︎ تماشاخانه هیلاج
📅︎ ۰۴ تا ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
گروه تئاتر مهر و ماه البرز

نمایش از بس که نیامدی

۰٫۰
⭐︎ ک: ملیحه دهقانی / ن: محمدحسین شکرگزار
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ پنجشنبه ۰۱ تا ۰۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
قانون زندگی میگه بعضی چیزا محرمانس.

نمایش محرمانه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: محمدحسین کریمی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ ۰۱ تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
براساس داستانی با همین نام نوشته‌ی ابوتراب خسروی

نمایش مرثیه ای برای ژاله.م و قاتلش

۴٫۰
⭐︎ ن و ک: میلاد فرج زاده
📍︎ ایرانشهر - سالن استاد ناظرزاده کرمانی
📅︎ ۰۱ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۸:۳۰
۴۵,۰۰۰ تومان