تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S3 : 09:21:41
نمایش‌ها
همه
سبک:
سورئالکمدیدرامتاریخیوحشترئالیسم جادوییمعماییفلسفیعاشقانههیجان انگیز - دلهره‌آورجنگمستندزندگی‌نامه / بیوگرافیموزیکالانیمیشناستندآپ-کمدیمونولوگاجتماعیابزوردحماسیگروتسکروانشناسانهپرفورمنستراژدیرئالاکسپرسیونیسمجناییملودراممیکروتئاترآیینیمذهبیفیزیکال-تئاتراینتر اکتیوتئاتر تجربیعروسکینقالیسیاه بازیروحوضیپرده‌خوانیکمدی سیاهمحیطیکمدی انتقادیفانتزی اپراسایکودرام اقتباسیصحنه‌ایعرفانیداستانیاسطوره‌ایآلترناتیوکمدی تراژیک ویدیو - آرتپلیسیسمبولیسمکمدی دلارتهاسلشرضد جنگپست مدرنبومی - محلیپارودیفرمآراکاییک (باستان‌گرایانه)مدرنتخیلیانتزاعیناتورالیسمشاعرانهکمدی موقعیتمعاصرصامتکوبیسماپرای عروسکیبداهه محورتمثیلیکلاسیکتلفیقی
دسته‌بندی:
سیاسیخانوادگیدانشجوییبزرگسالحرکات موزونخیریهپانتومیمتئاتر مشارکتیدفاع مقدساپیزودیکخیمه شب بازیتریولوژیرواییبه زبان ایتالیاییفیزیکالکودک و نوجوان

نمایش پلیکان

۰٫۰
⭐︎ ک: حسین الیاسی / ن: آگوست استریندبرگ
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
📅︎ ۱۷ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۹:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
٪۲۰
٪۴۰
نگذار زخم هایت تورا به کسی که نیستی تبدیل کند

نمایش مجلس قتل رئیس جمهور

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: امیر امیری
📍︎ خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
📅︎ ۲۳ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۷:۳۰
۳۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۴۰

نمایش متساوی الساقین

۴٫۲
⭐︎ ن و ک: عمادالدین رجبلو
📍︎ تئاترشهر - کارگاه نمایش
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۷ بهمن ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایش چنور

۳٫۸
⭐︎ ن و ک: قطب الدین صادقی
📍︎ تئاترشهر - سالن چهارسو
📅︎ ۲۱ آذر تا ۰۷ بهمن ساعت ۲۰:۰۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
برنامه‌های گذشته
دومین جشنواره تئاتر سراسری مان

نمایش کوپه

۰٫۰
⭐︎ ن و ک: نسیم عربانی
📍︎ تماشاخانه استاد جمشید مشایخی
📅︎ دوشنبه ۰۹ دی ساعت ۲۰:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان
دنیای پهلوانی و آئین فتوت و جوانمردی از دیرباز تاکنون و آینده برای همه نسل ها جذابیت و تازگی دارد و تکرار چندباره آن خالی از لطف نیست.

نمایشنامه‌خوانی پهلوان اکبر

۰٫۰
⭐︎ ک: حسینعلی بینوایی / ن: بهرام بیضایی
📍︎ تماشاخانه شانو
📅︎ شنبه ۰۷ دی ساعت ۱۹:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان
مانک ها مشغول مدیتیشن هستند هیچ زنی حق ورود به معبد راندارد

نمایش رهایی از شائولین

۳٫۷
⭐︎ ن و ک: متین اوجانی
📍︎ مجموعه تئاتر دیوار چهارم
📅︎ ۰۱ تا ۳۰ دی ساعت ۱۹:۳۰
۴۰,۰۰۰ تومان
خرید بلیت
از ٪۲۰ تا ٪۳۰
٪۵۰
این نمایش مخصوص دختران ۱۹ سالست.البته هر کسی مایل باشد می تواند ببیند.بالاترین لذت دیدن یک نمایش خوب است.

نمایش آهنگ های لندندری

۰٫۰
⭐︎ ک: سیامک گل سرخ / ن: راشل فیلد
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ ۱۱ تا ۱۸ آذر ساعت ۱۸:۰۰
۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی گاه دلتنگی

۰٫۰
⭐︎ ک: سامان قِلیچ خانی / ن: دیوید ممت
📍︎ تماشاخانه ایران تماشا
📅︎ شنبه ۰۹ آذر ساعت ۱۹:۰۰
۲۵,۰۰۰ تومان