تیوال تئاتر | ویترین نمایش‌ها
S1 : 03:48:50
برنامه‌های گذشته

نمایش ماجرای مترانپاژ

⭐︎ ک: محمد حسن معجونی / ن: الکساندر وامپیلوف
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن یک
📅︎ ۱۲ تا ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰
۴۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ تومان
محصول کارگاه گروه تئاتر کاسکو

نمایش پزشک نازنین

⭐︎ ک: محسن حاج نوروزی / ن: نیل سایمون
📍︎ فرهنگسرای نیاوران، سالن گوشه
📅︎ ۱۷ فروردین تا ۲۱ اردیبهشت ساعت ۲۰:۳۰
۲۰,۰۰۰ تومان
هماهنگی پیش از خرید ۰۹۳۹۷۱۴۲۷۶۸

نمایش بازی زندگی

⭐︎ ک: علیرضا دهقانی / ن: ماندانا عبقری
📍︎ اداره تئاتر - خانه نمایش
📅︎ ۱۶ فروردین تا ۰۷ اردیبهشت ساعت ۱۸:۰۰
۱۵,۰۰۰ تومان
روزهای پایانی

نمایش خشم و هیاهو

⭐︎ ن و ک: مهرداد رایانی مخصوص
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن دو
📅︎ ۰۳ دی تا ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۰۰
۳۵,۰۰۰ تا ۳۰,۰۰۰ تومان

نمایشنامه‌خوانی اعترافاتی درباره زنان

⭐︎ ک: حجت کبریایی / ن: محمد امیر یاراحمدی
📍︎ پردیس تئاتر شهرزاد - سالن سه
📅︎ شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۰
۲۰,۰۰۰ تومان