تیوال تئاتر | عکس‌ها
S2 : 18:56:56
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
محمد عسگری و مارال عظیمی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش تراس i
۲ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش زمستان i
۲ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و پرند محمدی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲ روز پیش، شنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، حامد قاسمی، محمد رفیعی (یه تئاتری) و گلبرگ کامروز(گافکا) این را دوست دارند
ممنون از خانم ثقفی عزیز با عکسهای زیباشون. افسوس که این عکسها در بدترین شب اجرامون و زمانی که میز ما قبل از اجرا شکست و ناچار به حذف بسیاری از میزان سن هامون شدیم.
۲ روز پیش، شنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، محمدرضا دانش و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش بختک i
۴ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش هنر مردن i
۴ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری، امین شفیعی، فرزاد جعفریان، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش لانه خرگوش i
۴ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش چیزهای سرد i
۴ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۴ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، گلبرگ کامروز(گافکا)، آقای سوبژه (محمد لهاک) و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۴ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، زهره الف، آقای سوبژه (محمد لهاک) و رضا بهکام این را دوست دارند
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش کمیته نان i
۲۴ اردیبهشت
محمد عسگری، آقای سوبژه (محمد لهاک)، فرزاد جعفریان، حمیدرضا مرادی و azi rezaei این را دوست دارند
آقا دست مریزاد⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۴ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش اکلیل i
۲۴ اردیبهشت
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، آقای سوبژه (محمد لهاک) و علی ژیان این را دوست دارند
خانم ژیان تصاویر مثل همیشه فوق‌العاده هستند
⁦❤️⁩⁦❤️⁩⁦❤️⁩
۲۴ اردیبهشت
ممنون از دوست عزیزم پریچهر ژیان ❤️
۴ روز پیش، پنجشنبه
مهتاب جان عزیز دلمی 3>
۴ روز پیش، پنجشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ اردیبهشت
محمد عسگری، علی عبداللهی، نیلوفر ثانی، آقای سوبژه (محمد لهاک)، حمیدرضا مرادی و امیر مسعود این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش آپرکات i
۲۲ اردیبهشت
صدف اسمعیل پور و محمد عسگری این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ اردیبهشت
محمد عسگری، صدف اسمعیل پور، نیلوفر ثانی، فرزاد جعفریان، Sepehr Deldadeh و حمیدرضا مرادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش ادامه دارد i
۲۲ اردیبهشت
محمد عسگری و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آلبوم
از نمایش شربت سینه i
۲۲ اردیبهشت
محمد عسگری و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ اردیبهشت
محمد عسگری، صدف اسمعیل پور و حمیدرضا مرادی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۲۲ اردیبهشت
محمد عسگری و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید