تیوال تئاتر | عکس‌ها
S3 : 05:59:58
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
عکس
از نمایش تبرئه i
۱۲ ساعت پیش
محمد عسگری، فرزاد جعفریان، رویا کاظمی و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش سلول i
۱۲ ساعت پیش
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۲ ساعت پیش
محمد عسگری، رویا کاظمی، سامان سامانی و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش سوءتفاهم i
۱۲ ساعت پیش
محمد عسگری، فرزاد جعفریان و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۲ ساعت پیش
محمد عسگری و فرزاد جعفریان این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش شب بخیر مادر i
۱۶ ساعت پیش
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش شاهدین اعدام i
۱۷ ساعت پیش
محمد عسگری و مهدی حسین مردی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۱۷ ساعت پیش
میلاد قنبری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از پرفورمنس #آدمیت (هشتگ آدمیت) i
۱۷ ساعت پیش
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش کانفیدنشیال i
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری و زهره مقدم این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش جنین i
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش عاشقستان i
۳ روز پیش، پنجشنبه
محمد عسگری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش برفک i
۵ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، نیلوفر ثانی و آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش کالبد شکافی i
۵ روز پیش، سه‌شنبه
محمد عسگری، آقای سوبژه (محمد لهاک) و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
مهدی (آرش) رزمجو، محمد عسگری، نیلوفر ثانی، رامین غفرانی، صدف اسمعیل پور، سید حامد حسینیان و کمال شهبازیان این را دوست دارند
نتیجه ی جلسه چی شد؟
۲۳ دی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش کلبه شادی i
محمد عسگری، بامداد، صدف اسمعیل پور، فهیمه تردست و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش داستان عشق i
محمد عسگری، صدف اسمعیل پور، فهیمه تردست و مهدی (آرش) رزمجو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، مهدی (آرش) رزمجو و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد عسگری، مهدی (آرش) رزمجو و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
عکس
از نمایش هفت خواب i
محمد عسگری، رویا کاظمی، مهدی (آرش) رزمجو و صدف اسمعیل پور این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید