تیوال تئاتر | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از نمایش حذف به قرینه‌ی معنوی / عکاس: پریچهر ژیان
S2 : 10:29:57
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸