تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با احمد دامیار
S2 : 09:43:17
نمایش زندگی در تئاتر | گفتگوی تیوال با احمد دامیار  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با احمد دامیار / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش زندگی در تئاتر
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸