تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با احمد سیاه رستمی
S3 : 11:59:45
نمایش کامالوکا | گفتگوی تیوال با احمد سیاه رستمی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با احمد سیاه رستمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش کامالوکا
۲۰ آبان ۱۳۹۸