تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی
S2 : 02:17:05
نمایش کاریزمای منفی | گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیرعلی ابراهیمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش کاریزمای منفی
۰۱ شهریور ۱۳۹۸