تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس
S3 : 13:42:23
نمایش من عجیب | گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با امیر مشهدی عباس / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش من عجیب
۲۲ مرداد ۱۳۹۸