تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه
S3 : 09:03:54
نمایش ادامه دارد | گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با فرهاد خوشه / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش ادامه دارد
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸