تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با فرهاد مهر خیرانی
S3 : 13:30:14
نمایش سیسیلی | گفتگوی تیوال با فرهاد مهر خیرانی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با فرهاد مهر خیرانی / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش سیسیلی
۲۲ دی ۱۳۹۷