تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی
S3 : 14:39:01
نمایش عصر متوسط‌ها | گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسن بمبایی چی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش عصر متوسط‌ها
۲۲ مرداد ۱۳۹۸