تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسن جودکی
S3 : 09:14:29
نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید | گفتگوی تیوال با حسن جودکی | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسن جودکی / کارگردان.

گفتگو کننده: حسین کوهی

درباره نمایش بیوه سیاه، بیوه سفید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸