تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد
S3 : 14:11:43
نمایش سی لاکس | گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسین برفی نژاد / نویسنده و کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش سی لاکس
۲۰ دی ۱۳۹۷