تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با حسین ناظمیان پور
S2 : 06:05:13
نمایش مایکلفسکی | گفتگوی تیوال با حسین ناظمیان پور  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با حسین ناظمیان پور / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش مایکلفسکی
۰۳ شهریور ۱۳۹۸