تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی
S2 : 22:32:13
نمایش ساعت گس | گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با خشایار پیرعلمی / نویسنده و کارگردان.

درباره نمایش ساعت گس
۱۵ مهر ۱۳۹۸