تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با کوروش شاهونه
S3 : 09:01:16
نمایش شرم و دغدغه | گفتگوی تیوال با کوروش شاهونه  | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با کوروش شاهونه / کارگردان.

گفتگو کننده: پرند محمدی

درباره نمایش شرم و دغدغه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸