تیوال تئاتر | آواها | گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان
S3 : 10:03:39
نمایش اکلیل | گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان | عکس
پخش آوا » دانلود فایل صوتی

گفتگوی تیوال با مهتاب شکریان / کارگردان.

گفتگو کننده: مهشاد حجتی

درباره نمایش اکلیل
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸